AMT PROJEKT d.o.o.

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov za izgradnjo komunalne infrastrukture ter izdelkov/polizdelkov iz poliestra za marin program, delovne stroje, ladje… Nudimo storitve, kot so razne sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve. Izdelujemo različne izdelke po zahtevah kupca, prav tako pa sodelujemo tudi v tehnološkem razvoju s partnerji, za katere izdelujemo izdelke, po njihovih specifikacijah.

PRODAJNI PROGRAM:

Izdelujemo posode za pitno vodo in deževnico, posode za tehnološke vode iz proizvodnih procesov, posode za kemikalije (enoplaščne in dvoplaščne), lovilce olja in lovilce maščob, črpališča, čistilne naprave (izvajamo tudi inženiring na večjih čistilnih napravah), vodohrane, posode za vzdrževanje cestne infrastrukture (hranilniki, mešalne naprave, posode za pesek), greznice in jaške (kanalizacijski, vodomerni, armaturni,..).

AMT PROJEKT d.o.o.
Alpska cesta 43,
4248 Lesce
08/200-75-58
[email protected]
www.amtprojekt.si

Our Partners

Scroll to Top