Forum “Krožnost v industriji”

Forum z naslovom “Krožnost v industriji”, 14. februarja 2024, predstavlja ključen korak k spodbujanju trajnostnih praks v industrijskih procesih. V današnjem času, ko se soočamo z izzivi podnebnih sprememb in omejenih naravnih virov, postaja nujno, da industrija prevzame vodilno vlogo pri oblikovanju krožnega gospodarstva. V pestrem programu bo poudarjena uporaba sekundarnih materialnih tokov v proizvodnih podjetjih z uresničenimi pilotnimi projekti, ki so prispevali k zmanjšanju odpadkov, energetski učinkovitosti in manjšanju okoljskega odtisa industrijskih dejavnosti. V sklopu predstavitev bo omogočena izmenjava inovativnih idej, izkušenj ter vzpostavitev trajnostnih partnerskih mrež med industrijo, strokovnjaki in drugimi deležniki. S tem bomo neposredno spodbudili implementacijo krožnih pristopov v širšem industrijskem okolju, ustvarjali priložnosti za poslovno rast ter hkrati prispevali k dolgoročni trajnosti in odgovornosti v industrijskih panogah.

Our Partners

Scroll to Top