EXOR ETI d.o.o – oprema EPLAN

EXOR ETI d.o.o.
Brnčičeva 51
1231 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel.: +386 1 511 10 95
Fax.: +386 1 511 30 79
Email: [email protected], [email protected]
URL: http://www.exor-eti.si

Predstavitev podjetja:
EXOR ETI d.o.o. iz Ljubljane na sejmu IFAM 2020 predstavlja programsko opremo EPLAN nemškega podjetja EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG ter programsko opremo zenon avstrijskega podjetja COPA-DATA GmbH.

Produkti podjetja EPLAN S&S GmbH Vam ponujajo profesionalno programsko opremo na področju elektro inženiringa, fluidike, procesnega inženiringa ter načrtovanja stikalnih blokov v 3D prostoru. Nudi Vam inženiring od zasnove do proizvodnje s poudarkom na optimizaciji časa, kvaliteti in standardizaciji.

COPA-DATA je mednarodni ponudnik programske opreme zenon HMI/SCADA, ki pokriva rešitve procesov avtomatizacije v energetiki in infrastrukturi, prehrambni, farmacevtski in avtomobilski industriji ter v avtomatizaciji različnih profilov.

Company overview:
EXOR ETI d.o.o. from Ljubljana represent a German software company EPLAN Softtware & Service GmbH & Co. KG and software zenon of Austrian company COPA-DATA GmbH.

The products of EPLAN S & S GmbH offers you professional software in the field of electro engineering, fluid, process engineering and design of switching blocks in 3D. It offers you engineering from design to production with a focus on the optimization of time, quality and standardization.

COPA-DATA is an international software provider for zenon HMI/SCADA/MES, which covers process automation solutions in the energy and infrastructure, food&beverage, pharmaceutical and automotive industries as well as in the automation of various profiles.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Partners

Scroll to Top