Spica – tehnologija RTLS

Z RTLS si lahko zgradite konkurenčno prednost
Smernice na področju optimizacije oskrbovalne verige nakazujejo pot v večjo osredotočenost na dvig profitabilnost proizvodnje, izboljšavo neučinkovitih, večinoma analognih procesov, odstranitev ozkih grl inzagotavljanje varnosti za zaposlene. Vse te učinke je mogoče doseči z uvedbo tehnologije RTLS, ki pripomore k dvig produktivnosti s pomočjo optimizacije skladiščnega prostora ter delovne sile, zmanjšanje števila napak in varnejše delovno okolje.


Kaj je tehnologija RTLS?
RTLS je kratica za real-time location system oz. sistem za lociranje v realnem času. Gre za sistem, ki v vsakem trenutku javlja informacijo o lokaciji predmeta (viličar, vozilo, izdelek, paleta) ali osebe, ki jim želimo slediti.

Kako UWB RTLS deluje?
Tak sistem je sestavljen iz UWB značk, senzorjev (anchors) in programske opreme. Značke oddajajo sporočila v pred-definiranih intervalih (odvisno od hitrosti osveževanja). Sporočilo prestrežejo senzorji, ki so v določenem območju. Senzorji nato javijo čas prejema signala na RTLS strežnik preko LAN mreže. Za izračun položaja značke se uporabi zgolj tiste senzorje sidrišča, ki prihajajo iz iste celice. To pa je pomembno zato, ker morajo imeti ti senzorji isto uro. To uro pa določa glavni senzor. V RTLS sistemu vse to poteka avtomatsko, saj zna sistem sam izbrati kateri senzorji so najprimernejši za določanje lokacije posamezne značke.

Kako lahko začnete z RTLS?
Pomembno je, da skupaj z vami najdemo koristi za poznavanje lokacije predmeta oz. človeka v realnem času. To potrdimo z implementacijo PoC (Proof of Concept), kjer v vašem okolju vzpostavimo DEMO UWB RTLS okolje in preigramo nekatere scenarije. Na podlagi tega izračunamo okviren ROI, s čimer dobimo dokument, ki je v pomoč odločevalcem za potrditev projekta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Partners

Scroll to Top