EXOR ETI

EXOR ETI d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel.: +386 1 511 10 95
Fax.: +386 1 511 30 79
Email: [email protected], [email protected]
URL: http://www.exor-eti.si

Zastopana podjetja:
EPLAN S&S GmbH (Nemčija), COPA-DATA GmbH (Avstrija)

Predstavitev podjetja:
EXOR ETI d.o.o. iz Ljubljane na sejmu IFAM 2016 (razstavni prostor: L305) predstavlja programsko opremo EPLAN nemškega podjetja EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG ter programsko opremo zenon avstrijskega podjetja COPA-DATA GmbH.

EXOR ETI d.o.o. produkte podjetja EPLAN S&S GmbH zastopa od samega začetka. EPLAN S&S GmbH je s svojimi produkti globalno prisoten že več kot 30 let in ima trenutno preko 40.000 uporabnikov in 100.000 licenc po celem svetu. Ponujamo Vam profesionalno programsko opremo EPLAN na področju inženiringa, ki s svojo EPLAN platformo povezuje področja elektrike (EPLAN Electric P8), fluidike (EPLAN Fluid), procesnega inženiringa (EPLAN Preplanning), načrtovanja stikalnih blokov (EPLAN Pro Panel) ter načrtovanja kabelskih snopov (EPLAN Harness proD). Nudi Vam inženiring od zasnove do proizvodnje s poudarkom na optimizaciji časa, kvaliteti in standardizaciji. Podjetje EXOR ETI, pa vam poleg prodaje nudi tudi certificirane inženirje za tehnično podporo in šolanja.

COPA-DATA je mednarodni ponudnik programskih rešitev s kompetentnimi in usposobljenimi partnerji tudi v Sloveniji. EXOR ETI d.o.o. je zastopnik njihovega produkta zenon HMI/SCADA/MES, ki omogoča ergonomsko procesne rešitve od senzorjev do poslovno informacijskih rešitev ERP. Družina produkta zajema zenon Analyzer, ki ponuja rešitve na nivoju dinamičnega proizvodnega poročanja, zenon Supervisor je neodvisni SCADA sistem, zenon Operator je uporabniški vmesnik HMI ter zenon Logic integrirani sistem za simulacijo PLK naprav. Program zenon pokriva rešitve procesov avtomatizacije v energetiki in infrastrukturi, prehrambni, farmacevtski in avtomobilski industriji ter v avtomatizaciji različnih profilov.

Represented companies:
EPLAN S & S GmbH (Germany), COPA-DATA GmbH (Austria)

Company overview:
EXOR ETI d.o.o.. from Ljubljana (IFAM 2016 Stand: L305), represents a German software company EPLAN Softtware & Service GmbH & Co. KG. KG and software zenon of Austrian company COPA-DATA GmbH.

EXOR ETI d.o.o. represents products of company EPLAN S & S GmbH from the very beginning. EPLAN S & S GmbH, with its products is on global market for over 30 years and currently has over 40,000 users and 100.000 licences worldwide. We offer professional software for engineering in the field of EPLAN, with its EPLAN platform that connects the fields of electricity (EPLAN Electric P8), fluid (EPLAN Fluid), process engineering (EPLAN Preplanning), design switchgear (EPLAN Pro Panel) and programming cable bundles (EPLAN Harness proD). It offers you engineering from design to production with a focus on the optimization of time, quality and standardization. Company EXOR ETI, also provides a certified sales engineers for technical support and training.

Leave a Comment

Our Partners

English
Scroll to Top