Interprofing d.o.o.

Predstavitev in dejavnosti podjetja Interprofing:

 • Industrijsko čiščenje in dezinfekcija strojev, opreme ter delovnega prostora – čist stroj zagotavlja višjo kakovost proizvoda in delovnega okolja. Storitev opravljamo kvalitetno in v bistveno krajšem času. Profesionalna, zmogljiva mobilna oprema, usposobljen tim, inovativnost in odzivnost nam zvišuje konkurenčnost. Znižujemo stroške vzdrževanja, pozitivni učinek pa se prenaša tudi na končni proizvod.
 • Tribološko svetovanje za hladilno mazalna sredstva (HMS) v kovinskopredelovalni industriji.
 • Vzdrževanje in monitoring hladilno mazalnih sredstev.
 • Tehnična podpora, prodaja in servis opreme za vzdrževanje HMS.
 • Načrtovanje, dimenzioniranje in izvedba centralnega sistema vzdrževanja HMS.
 • Svetovanje s področja Ekologije in varstva pri delu.

Presentation and activities of company Interprofing:

 • Industrial cleaning and disinfection of machines, equipment and workspace – Clean machine ensures higher product quality and workspace. The service is performed in a hight quality and in a shorter time. Professional, powerful mobile equipment, skilled team, innovating and responsiveness increase our competitiveness. We reduce maintenance costs, and the positive effect is also passed on to the final product.
 • Tribological consulting for metalworking fluids (MWFs) and lubricants.
 • Metalworking fluids Management.
 • Technical support, sales and service of MWFs maintenance equipment.
 • Planning, designing and final assembly of the central MWF maintenance system.
 • Consultancy in the field of Ecology and occupational safety.

Leave a Comment

Our Partners

English
Scroll to Top