Predstavitev našega novega medijskega partnerja – Revija Gostinec

REVIJA GOSTINEC

Agencija 2M d.o.o. izdaja B2B revijo Gostinec že od leta 2007. Revija je postala ena od najpomembnejših virov informacij za vse tiste, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinstvom in hotelirstvom v Sloveniji. Tiskana je v nakladi 8.500 izvodov in je distribuirana preko pošte na naslove podjetij.

www.revijagostinec.si

 

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top