Slovensko društvo za zaščito voda – Vir življenja

V Slovenskem društvu za zaščito voda delujemo v javnem interesu ohranjanja narave in poleg strokovnih tem posvečamo čas in energijo ozaveščanju javnosti o pomenu in načinih zaščite slovenskih voda. Okoljska problematika, povezana z vodo in vodnimi telesi, je izjemno kompleksna, zato zahteva strokovno argumentirano obravnavo in učinkovite rešitve za varovanje vodnih okolij. Za naravo in stanje vodnih teles v Sloveniji smo namreč soodgovorni vsi, ki v njej bivamo.
Zavedati se moramo, da imajo naša ravnanja in zakoreninjene navade močan vpliv na zanamce, zato je še posebej pomembno, da v društvu na različnih področjih posebno pozornost posvečamo ozaveščanju, izobraževanju in povezovanju vseh deležnikov. Pomembno je, da ljudje razumemo posledice svojih ravnanj in ne izčrpavamo in uničujemo narave. Tako ni odveč nenehno opozarjati na pomen kakovostne pitne vode in podtalnice, ki jo v mnogih primerih nespametno ali celo nezavedno onesnažujemo, na nujno  ohranjanje vodnih ekosistemov ter na kakovostno upravljanje, rabo in čiščenje odpadnih voda, ki so pomemben vir surovin in energije. Ne pozabimo, da smo vsi življenjsko odvisni od vode.
Obiščite nas v hali A na razstavnem prostoru št. 200 in v okviru sejma VODA AQUA spremljajte naša predavanja.
Vabimo vas, se nam pridružite kot novi člani, naše aktivnosti pa lahko redno spremljate tudi preko naše FB in spletne strani www.sdzv-drustvo.si.

 

Slovensko društvo za zaščito voda
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
+386 31 347 770
[email protected]

 

 

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top