Geološki zavod Slovenije

Geološki zavod Slovenije ima že več kot 10 let izkušenj na področju plitve geotermalne energije, ki je zanesljiv in okolju prijazen vir energije. Ukvarjamo se s preučevanjem geološki dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost njene rabe ter na podlagi tega nudimo informacije za načrtovanje rabe plitve geotermalne energije na ravni objektov ali prostorskih načrtov občin (npr. analize potenciala plitve geotermalne energije). Poleg tega opravljamo preiskave s pomočjo georadarja, ki spada med neinvazivne geofizikalne metode za raziskave plitvega podpovršja. Z njim lahko brez poseganja v tla pridobimo informacije o debelini in usmerjenosti kamninskih plasti, morebitni prisotnosti kraških kanalov in razpok ter območjih s povečanim zadrževanjem ali hitrejšim odtekanjem vode. Opredelimo lahko tudi globino preperinskega talnega sloja oz. globino do matične kamnine. V določenih primerih je možno določiti tudi globino do podzemne vode ter druge dejavnike, ki vplivajo na hidrogeološke razmere v vodonosniku.

Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana
www.geo-zs.si

Leave a Comment

Our Partners

English
Scroll to Top