Varnostni moduli za decentralizirane I/O sisteme

Weidmüllerjev u-remote je inovativen modularni IP20 decentralizirani I/O sistem. Pomembne prednosti so plug-in priklop, velika koncentracija priključkov na majhnem prostoru, odlične tehnične lastnosti ter visoka učinkovitost. Zahvaljujoč vitki modularni zasnovi (širina modula je le 11.5 mm) in povečani fleksibilnosti konfiguracij so stikalne omare lahko bistveno manjših dimenzij. Vsak modul je možno zamenjati brez izklopa napajanja in brez prekinitve signalnih vodov.

Varnostni modul v sistemu u-remote zagotavlja zaščito ljudi in strojev. Zagotavlja zanesljivo zaustavitev stroja, med tem ko senzorji ostajajo aktivni. Po vzdrževalnih delih ali zaustavitvi v sili lahko sistem takoj ponovno zaženete. 

Trenutni status sistema je možno priklicati tudi v primeru zaustavitve v sili – ne glede na to, kako obsežna je varnostna aplikacija.

Z u-remote lahko v vaš I/O sistem implementirate tako distribuirane kot tudi diskretne varnostne rešitve. Potrebnih je le nekaj varnostnih komponent, zaradi česar je načrtovanje varnostnega sistema enostavno in stroškovno učinkovito.

Preberite več na www.elektrospoji.si.

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top