Podjetje Kolektor Sisteh d.o.o.

Podjetje Kolektor Sisteh je specializirano za razvoj in izvedbo naprednih tehnoloških rešitev in ponudbo vrhunske tehnološke opreme za različne panoge industrije, energetiko in infrastrukturo. Na področju vodnih tehnologij ponujamo rešitve in opremo za:
  • pripravo pitne in tehnološke vode ter
  • čiščenje odpadnih voda
  • optimizacijo delovanja vodovodnih in kanalizacijskih omrežij
  • telemetrijo in daljinsko odčitavanje porabe vode (AMR/AMI)
Skupni imenovalec vseh področij našega delovanja je usmerjenost v povečevanje učinkovitosti, zanesljivosti in stroškovno optimizacijo obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vodooskrbnih (vodovodnih, kanalizacijskih, namakalnih, protipožarnih, tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov. 
 
Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana – Črnuče
T: 01 5636 300
F: 01 7227 930
I: www.kolektorsisteh.com
E: [email protected]
 

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top