Geološki zavod Slovenije

Geološki zavod Slovenije je osrednja slovenska inštitucija na področju raziskav podzemne vode, ki zajema tako pitne, mineralne kot termalne vode. Strokovnjaki karotažne ekipe opravljajo geofizikalne meritve in video preglede vodnjakov in vrtin do globine 1000 m, ki se uporabljajo predvsem na področjih hidrogeologije, inženirske geologije in geotermije. Meritve različnih geofizikalnih parametrov med drugim omogočajo določanje odklona in usmerjenosti vrtine, ugotavljanje litoloških sprememb, diskontinuitet in kavern, določanje mest in količine dotokov vode, pregledovanje stanja cevi in filtrov (poškodbe, mašenje, bakterijska aktivnost) ter odvzeme intaktnih vzorcev fluidov na točno določeni globini.
Na razstavnem prostoru A302A bodo stalno prisotni strokovnjaki, ki bodo na voljo za vsa vprašanja v zvezi s tematiko.

Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana
www.geo-zs.si

Leave a Comment

Our Partners

English
Scroll to Top