IOS – Inštitut za okoljevarstvo in senzorje

Podjetje IOS, d.o.o. deluje na področjih okoljevarstvo, optični senzorji in nanomateriali.
Na področju okoljevarstva svetujemo, načrtujemo postopke priprave pitne in tehnološke vode ter čiščenja industrijskih in komunalnih odpadnih voda. Razvijamo tehnološke koncepte in opremo za rešitve po meri. Delujemo raziskovalno in v smeri vpeljave aplikativnih rešitev v industrijsko okolje. Razvili smo dva sodobna kombinirana koncepta čiščenja voda Water4Future in Water(R)euse.
Razvijamo in tržimo optične kemijske senzorje za detekcijo svežosti hrane, monitoring voda, zraka, osebne varnosti in zaščite. Razvili smo senzorje za detekcijo svežosti hrane, FreshSens in za detekcijo pesticidov, organofosfornih spojin, OptiSens.
Imamo znanje in izkušnje sinteze nanomaterialov in njihove funkcionalizacije za različne aplikacije v senzoriki, okoljevarstvu, medicini, zaščiti, varnosti ter opremo, ki omogoča pripravo večjih količin nanomaterialov in njihovo karakterizacijo.
www.ios.si

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top