CleanME – čisto okolje za skupno dobro / a clean environment for the common good

Med skrbjo kako postati družba pred odpadkov in vzdrževati  okolico čisto, je potrebno nameniti veliko pozornosti storitvam čiščenja in vzdrževanja.

Čiščenje ni le pomivanje posode, pranje perila. Je veliko več – je čiščenje v težki industriji, je biološka varnost kmetij in predelovalnih obratov,  je higiena v pisarnah, bolnišnicah in  šolah, čiščenje elektro smoga in še bi lahko naštevali. Vse to in še več bomo v podjetju ICM, že drugič v mesecu oktobru prikazali in združili na strokovnem sejmu, CleanME.

Področja, ki jih sejem zajema so:

Čiščenje industrijskih obratov – tovarn, elektrarn, skladišč, pristanišč, letališč itd.

Komercialno čiščenje – hotelirstvo, gostinstvo in SPA; vele in maloprodaja, pisarne, šole;   zdravstvo, čiščenje in upravljane stavb, avtopralnice; pralnice itd.

Razstavljavci sejma CleanME so proizvajalci, uradni uvozniki in distributerji proizvodov, opreme, strojev, pripomočkov  in orodij za industrijsko in komercialno čiščenje ter čistilnih kemikalij in raztopin; ponudniki storitev čiščenja, izobraževalne institucije, založniki, združenja, drugo.

V letu 2020 istočasno bo potekal še novi sejem ECO WAVE, ki je namenjen okoljskim tehnologijam. Ker sta vsebini delno povezani, verjamemo, da bosta dogodka v sinergiji zagotovila obiskovalcem kompleksne rešitve.

Več o sejmu: CleanME

 

 

 

 

 

As we strive to become a waste-free society and keep our environment clean, we must focus on cleaning and maintenance.

Cleaning is not just washing dishes and doing laundry. There is much more of it – it is cleaning in heavy industry, biosecurity of farms and processing plants, it is hygiene in offices, hospitals and schools, it is electro smog cleaning and much more. In October, we will be showing all of these and more at the B2B exhibition Clean ME.

The contents of CleanME includes:

Industrial cleaning:  factories, power plants warehouses, railway stations, airports, etc.

Commercial cleaning: wholesale and retail facilities, hospitality and leisure industry, healthcare, education, offices, government, facility management, etc.

Exhibitors at CleanME are manufacturers, official importers and distributors of products, equipment, machinery, accessories and tools for industrial and commercial cleaning and cleaning chemicals, providers of cleaning services and other services related to cleanliness and maintenance, educational institutions for the technology of cleaning and use of cleaning agents, publishers, associations, other.

In 2020, CleanME and ECO wave – a B2B fair dedicated to environmental technologies, will run at the same time. The events in synergy will offer plenty of new knowledge and provide professional audience with complete solutions.

More about fair: CleanME

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top