Zelena prihodnost s sejmom Eco Wave / Designing the green future together

Naša zemlja, zrak in voda, sta vsem nam skupna; zato mora biti skupna tudi zavest o njej in skrb zanjo.

Ne glede, s čim se ukvarjamo, vsi naši stranski produkti nas vodijo k onesnaževanju naših osnovnih virov – voda, zrak, zemlja – naši naravi, čemur smo vedno bolj priče v našem vsakodnevnem življenju ! Zato skrb za vse večje onesnaženosti ne smemo več jemati kot nekaj kar je stranski produkt našega razvoja in industrijalizacije ter kot samoumevno.

Trajnostno gospodarstvo, krožno gospodarstvo, družba brez odpadkov, pametna mesta, skrb za čiste vode, čisto okolje, upravljanje z odpadki, reciklaža v celotni predelovalni verigi vseh materialov, čiste energije – sonce, voda, veter – zrak,…, vse to in še več skušamo v podjetju ICM, že tretje leto zapored v mesecu oktobru prikazati in združiti na našem strokovnem sejmu – ECOWAVE (predhodnik je bil B2B sejem VODA/AQUA).

ECO WAVE, je edini specializiran sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, ki celovito obravnava  okoljske tehnologije. ECO WAVE je zasnovan v sedmih modulih, ki so  povezani s trajnostnim razvojem in zeleno ekonomijo – VODA, RAVNANJE Z ODPADKI & RECIKLAŽA, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, ZRAK (kakovost zraka), DEKONTAMINACIJA tal, OKOLJSKE TEHNOLOGIJE in TEHNIK/ analize, laboratorijske tehnike, informacijske in komunikacijske tehnologije .

Več o sejmu Eco Wave.
______________________________________________________________________________________________

The Earth, its water, air and land, are common to us all; therefore, the concern for them must be shared by all the people.

No matter what we are dealing with, all by-products of our activities lead to the contamination of the core resources of our planet – water, air, soil.  Due to the daily increasing pollution, they should not be taken for granted. The increasing pollution should be no longer treated only as an issue of industrialization and economic growth.

Sustainable development, circular economy, waste-free society, smart cities, clean water care, waste management, recycling, renewable energy, clean air, etc., – these are the segments covered by the B2B fair ECO WAVE (the antecedent of ECO WAVE  is VODA AQUA). For the 3rd consequent year, the fair will take place at the beginning of October and connect business and customers, governmental organizations and educational institutions.

Eco Wave is the only B2B trade fair for environmental technologies in Slovenia and the CEE region. It is designed in 7 modules, each of them related to sustainable development and green economy: Water; Waste Management & Recycling, Air quality, Renewable energy, Soil decontamination, Environmental technologies and Analyses and laboratory techniques.

 

More about fair: Eco Wave.

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top